uni

hatnut XL 55 - 021 etherial green 50g

3,25 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,50 € pro 100 g
Merkmale
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -30%

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19

Lana Grossa Superbingo 305 vino viola 50g

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19

Lana Grossa Superbingo 305 vino viola 50g

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19

Lana Grossa Superbingo 305 vino viola 50g

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19

Lana Grossa Superbingo 305 vino viola 50g

3,45 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 6,90 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 4,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 19
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17
Bestseller -57%

1,50 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 3,00 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,50 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 13
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 17

Schachenmayr Boston 173 oliv denim 50g

2,65 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 5,30 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 12
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 18

Schachenmayr Boston 173 oliv denim 50g

2,65 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 5,30 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 12
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 18

Schachenmayr Boston 173 oliv denim 50g

2,65 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 5,30 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 12
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 18

Schachenmayr Boston 173 oliv denim 50g

2,65 € pro 1 Stk
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Grundpreis 5,30 € pro 100 g
UVP des Herstellers: 3,95 €
Merkmale
Wolle Maschen / 10cm: 12
Wolle Lauflänge / 100g: 110m
Wolle Reihen / 10cm: 18